Agendas related to the 16 Strategic Innovation Programmes in Sweden (Financed by Vinnova, Swedish Energy Agency and FORMAS)

 1. Nationell samling kring metalliska material (SFIA, only in Swedish).
 2. Strategic research and innovation agenda for the swedish mining and metal producing industry (strim 2016).
 3. Strategic research and innovation agenda for lightweight (2013-2033).
 4. Produktion 2030: Made in sweden 2030 Strategic Agenda for Innovation in Production.
 5. PiiA: Nationell kraftsamling för Processindustriell Automation – en agenda för ledning, innovation och kompetensutveckling (in Swedish)
 6. NRIA Flyg 2016 – The Swedish Aeronautical Research and Innovation Agenda.
 7. Smarter Electronics Components and Systems (Agenda 2013).
 8. MedTech4 Health – En forsknings och innovationsagenda –  Teknikens roll i dagens och framtidens hälsa, vård och omsorg (only in Swedish).
 9. RE: Source Agenda: Avfall, en utmaning för hållbar resurs- och materialanvändning (in Swedish).
 10. Smart built Environment – Processes and information management in construction and facility management(Agenda).
 11. Nationell Agenda Internet of Things – Summering av projektet IoT Sverige (in Swedish).
 12. Swelife: Strategisk innovationsagenda för life science per den 20 november 2013. (in Swedish).
 13. Drive Sweden: Automated Transport Systems – a Strategic Research and Innovation Agenda.
 14. Agenda Graphene – A new Swedish area of strength.
 15. Bio Innovation: A Bio-based Economy A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources.
 16. Infra Sweden 2030: A Swedish Strategic Research and Innovation Environment Vision 2013 – 2030 – ‘Green Infrastructure Material Innovations (GIMI).