Pris som årets optik och fotonikföretag

Optik och Fotonikpriset- för framgångar under föregående år

 se pristagare: PhotonicSweden company prizes

enkät för nominering: Optik och Fotonikpriset-statuter och enkät

Det stora optik och fotonikpriset delas årligen ut till ett företag inom ämnesområdet, som har utmärkt sig både tekniskt och ekonomiskt under det föregående året. Pristagaren kan exempelvis premieras för tekniska innovationer, för lyckade ekonomiska satsningar eller för uppvisad god lönsamhet. Det finns inget krav på att företaget skall vara medlem i PhotonicSweden.

Priset består av äran, ett diplom och en tavla.

Anvisning och tågordning för nominering:

 1. En uppmaning till medlemsföretagen att föreslå pristagare sändes ut.
 2. Inkomna förslag skall åtföljas av motivering.
 3. Inkomna förslag kompletteras med tillgängliga uppgifter om omsättning, vinst etc.

Anvisning och tågordning för styrelsen vid val av pristagare:

 1. Nominerade företag bedöms i en tregradig skala efter vardera
  1. tillväxt (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget)
  2. lönsamhet (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget)
  3. teknisk-vetenskaplig nivå (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget)
  4. kvalitet (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget)
  5. marknadskommunikation
  6. samhällsnytta
 2. Om flera företag står mot varandra får totalpoäng fälla utslag
 3. Beslut om vinnare tas av priskommittén

Anvisning och tågordning för utdelning av priset:

 • Priset delas ut vid lämpligt tillfälle i okt-nov.
 • Pristagaren underrättas snarast om priset efter kommitténs beslut
 • Pristagaren presenterar normalt företaget för PhotonicSwedens medlemmar vid utdelningstillfället eller senare.

Priskommittén består av PhotonicSwedens styrelse

Aimpoint AB
Best Optics & Photonics Company of the year

Sabine Eriksson Aimpoint AB, Peter Strömberg Acoem AB and PhotonicSweden board

Motivation:

Aimpoint AB is the leading manufacturer and innovator of red dot sighting technology that has set a new standard for the shooting and hunting industry by simplify aiming while meeting the highest possible requirements for reliability and ruggedness.

PhotonicSweden by giving this years’ Best optics and photonics company of the year to Aimpoint AB would like to recognize the importance of how a small group of entrepreneurs can, by combining a genuine understanding of customer needs with simple yet brilliant optical design, create a world leading product. The company has for 40 years continued to develop the red dot sighting technology to remain at the forefront of the market and have now over 3 million users worldwide. Aimpoint AB is an excellent example of how small and medium sized companies in Sweden can reach a global market and remain a growing and profitable business over time.

Additionally, PhotonicSweden would also like to emphasis that Aimpoint AB, with facilities both in Gällivare in the furthest north and Malmö in the south, has spread the optical know-how around the country and shown how to successfully create and produce high quality optical systems in all parts of Sweden.

Stockholm, October 17, 2019