EU satsar 19 miljoner euro i en europeisk hubb inom fotonik, döpt till PhotonHub Europe.

Branschförening PhotonicSweden skapar tillsammans med forskningsinstitutet Rise en svensk nod inom det nya europeiska innovationscentrumet för fotonik.

Planen är att PhotonHub Europe ska dra igång nästa år, och sedan pågå fram till och med år 2024. Den inkluderar total 67 partners utspridda inom EU och har tilldelats 19 miljoner euro, alltså runt 196 miljoner kronor.

Målet med den europeisk fotonikhubben är att direkt skapa över tusen nya avancerade jobb inom EU, och att generera närmare en miljard euro i nya intäkter och riskkapital fram till 2025.

PhotonicSweden bildar tillsammans med Rise-verksamhet inom fiberoptik och fotonik en svensk nod inom den europeiska fotonikhubben. Den svenska noden blir ett nätverk som bland annat kommer att jobba med att försöka hitta små och medelstora företag (SME) och organisationer som redan jobbar med fotonik, men också de som normalt inte kommer i kontakt med fotonik.

Syftet med programmet är att hjälpa SME-företag att bli konkurrenskraftiga digitala dito. De företag som uppfyller de kriterier som är uppsatt inom programmet kommer att erbjudas tillgång till europeiska specialister och labb för att få hjälp att ta fram avancerade fotonikkomponenter. I många fall kan det handla om att anpassa kretsarna för volymtillverkning.