Medlemskap i SOS och European Optical Society, EOS
SOS är en gren av EOS och personligt medlemskap i SOS ger samtidigt personligt medlemskap i EOS och i den svenska optik och fotonikplattformen PhotonicSweden. (http://www.photonicsweden.org). Faktureringen av SOS medlemsavgift görs av PhotonicSweden. Genom medlemskap i EOS får Du utöver låg medlemsavgift på SOS egen konferens ”Optik i Sverige” alla förmåner på EOS och de samarbetande internationella sällskapen och konferenserna.

Förnya Ditt medlemskap / ansök om medlemskap i SOS, EOS och PhotonicSweden
Sänd e-post till PhotonicSwedens kansli eller lennart@photonicSweden.org och ge oss följande aktuella uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Titel eller/och befattning/funktion
  • Företag
  • Gatuadress eller motsv
  • Postnummer och ort
  • e-post
  • Telefon
  • Om du vill deltaga i någon av arbetsgrupperna för Photonics Sweden så ange det.
  • Kommentar (om Du vill, t ex expertis, uppdrag, utmärkelse, funktion i optikorganisation el dyl)

Företagsmedlemmar:
Hänvisas till PhotonicSweden.
Kostnad för medlemskap i SOS
Årsavgiften för personliga medlemmar är sammanlagt 350 SEK det inbegriper avgiften till EOS och PhotonicSweden. Är du student kan du välja att vara medlem i endast SOS för 110 SEK.