Så kallade 3D-skrivare används numera i många branscher, för snabba och billiga reservdelar till exempel. Plast är ett vanligt material men 3D-skrivare kan bygga med metall och biologiska material. Glas däremot har man ännu inte kunnat rå på. Men på Kungliga Tekniska Högskolan har forskare kommit på hur de ska hantera de enorma temperaturerna för glas. Ett genombrott som är viktigt för framtidens medicin.

3-D copying in glass

Breakthrough at the Royal Institute of Technology (KTH) Sweden

Photonics in the TV news

January 31th 2017 at 22:38 in TV4, Sweden – 2:15

Link: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/genombrott-p%C3%A5-kth-3d-kopiering-i-glas-3768492

The so called 3d printers are used in many fields and sectors, for example for fast and cheap spare parts. Plastic is a common material but 3D – printers can build with metal and organic material. However, glass was not yet the material which worked for 3D printing – up to now!  At the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden have researchers found a way to handle the enormously high temperatures which glass needs to be treated. This is a breakthrough for the future in medicine.