www.photonicsweden.com/files/p1_vetandets_varld_20150518_1200_2686ad3.mp3 

20 min report in Sweden’s Radio (SverigesRadio) on 2015-05-18

Light is on its way to substitute and complete electricity in more areas in our society than we can think of. Mostly known is the fibre optical cable, which transfers light pulses instead of electricity. For a long time, data transmission was done electrically over copper cables, but when the amount of data is increasing and the speed for transmission is increasing the energy loss in copper will be too large. Light, which is almost travelling lossless in the thin optical fiber, is then the alternative. In the future communication in the computer processor will also be optical for the same reason. Signals will be sent all the way into the heart of the computers, the integrated circuits, and they will be powered by microscopic lasers, light emitting diodes and other photonic components.

Janne Oskarsson construction manager at Stokab and Frank Strand from Elements consulting show a newly installed optical fibre which goes all the way to the apartment so-called fibre to the home.

The 20th century was the century of the electron when technical development was driven by access to electricity. We got electrical machines, electrical lighting, computers, etc., all powered by the electron. The 21st century is the century of the photon when light and light based technologies will provide sophisticated solutions for mankind, says Fredrik Laurell professor in laserphysics and Lars Thylén, professor emeritus, at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm.

Michael Fokine, associate professor at KTH shows how lasers are used for research on glass and integration of functionality in the optical fiber. The structures he inscribes in the fiber are used in many kinds of sensors. They measure forces in the wings of airplanes and bridges but are also used in medical devices to determine diseases and in the petrochemical industry to measure pressure in the oil well.

The development of photonics is relying on sophisticated material science, so called nanotechnology, where the dimensions of components have shrunken to the size of the wavelength of light. This makes the interaction between light and matter very efficient and enables light technologies to be integrated on e.g. the computer chip. With the small dimensions, classical phenomena will transfer to quantum physical ones, and it is expected quantum phenomena will be exploited in the computers in the future. However, the dimensions of photonic devices are ultimately set by the wavelength of light, which is on the order of a micrometer, which might be too large for dense integration says Gunnar Björk, professor at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm.

Most people, as well as the authorities, are not aware of the importance of photonics and how rapidly it contributes to societal development. The essential role of photonics is, of course most visible in data transmission over the optical fiber which powers the internet and the development of LED lighting where we reduce energy consumption by almost 90 percent, at the same as we obtain a light source which lasts for 20 years. A similar revolution will most likely appear for solar cells during the next 10 years. A modern car consists of 10 % photonics, from the lighting and the panel to the vision system and the communication from all the sensors to the main processor over plastic optical fibers. The latter has naturally to be extremely safe and optical communication is immune to electromagnetic interference and it has been a driving force for integration in the automotive industry. For development countries, the novel solar and lighting systems can provide means for better life. Pupils without access to electricity can now do their homework in the evening and they can get water purified with UV lighting.

Photonics is an enabling technology which appears everywhere in the society, in lighting, in energy harvesting, production technology, health care and life science, security, information technology and many more areas. In fact, it is one of the most rapidly growing industrial areas and one where EU is investing most resources. The future is bright thanks to photonics.

Svenska

Ljus håller på att ersätta och komplettera el på fler ställen i samhället än vi kanske anar. Mest känd är den fiberoptiska bredbandskabeln som överför ljuspulser i stället för el. Men snart kommer ljuset att överföras ända in till datorers integrerade kretsar med hjälp av pyttesmå lasrar, lysdioder och andra komponenter. Ljusöverföringen går under samlingsnamnet fotonik.

Under lång tid har dataöverföring främst skett via kopparkablar. Men när mängden data ökar blir energiförlusterna i koppar för stora. Ljus som färdas snabbt genom tunna glasfibrer, så kallad optisk fiber, blir då ett allt mer efterfrågat alternativ, liksom ljusöverföring ända in till datorernas integrerade kretsar.

Janne Oskarsson, byggledare på Stokab, och Frank Strand på Elements Consulting visar en nyindragen optisk bredbandskabel som går ända in i lägenheten – så kallat fiber till hemmet.

– 1900-talet var elektronikens århundrade då vi gjorde teknikutveckling med ström, byggde elektriska maskiner, elsystem och så vidare. 2000-talet blir fotonikens århundrade då vi kommer att använda ljus för kontrollfunktioner, behandling och mer sofistikerade saker, berättar Fredrik Laurell, professor i laserfysik och Lars Thylén, professor emeritus, från Kungliga tekniska högskolan.

Michael Fokine, universitetslektor, visar hur laser används för forskning på glas. Någon renodlad optisk dator kommer det dock dröja länge innan vi får se. Främst på grund av de fysiska begränsningarna av ljusets våglängd, säger Gunnar Björk, professor i mikrovågsteknik och fotonik på KTH.

Utöver bredbandskablar används ljusöverföring redan i bilars datanätverk. En fördel är att ljuset inte ger elektromagnetiska störningar, vilket elkablar kan göra. Fotonik är även mer än överföring av data. Det kan exempelvis handla om konvertering av ljus till el i solceller, vattenrening med UV-ljus, detektering av ljus med kameror och olika sorters mätare samt LED-belysning.

Reporter: Marie Granmar
vet@sverigesradio.se