Välkommen på virtuellt studiebesök hos lasertillverkare Cobolt AB i Stockholm!

    https://www.youtube.com/watch?v=MgkP1TDgASc

För att uppmärksamma Fotonikdagen den 21 oktober bjuder vi traditionsenligt in skolklasser på studiebesök hos Cobolt AB (Solna) för att bidra till att öka medvetenheten om vad ljus, fotonik och lasrar är och vad det innebär att arbeta på ett laserföretag.

Med anledning av epidemin har vi i år istället valt att erbjuda besöket i form av en liten film. Vi vänder oss framför allt till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, gärna på naturprogrammet.

Välkomna till ett besök hos en lasertillverkare! https://www.youtube.com/watch?v=MgkP1TDgASc

Welcome to the virtual visit to the laser Manufacturer Cobolt AB in Stockholm, Sweden!

In order to call your attention to the Day of Photonics on the 21 October, Cobolt AB normally invite  school classes to their premises of  in Solna, Stockholm, Sweden. by doing this they want to help spreading the knowledge what Light, Photonics and Lasers are and, last but not least, how it is to work for a laser company!

Because of the pandemic they chose to offer you the visit via our video. They address particularly pupils and teachers in high school in natural sciences.

Welcome to visit a Laser Manufacturer: https://www.youtube.com/watch?v=MgkP1TDgASc