Färdig finansiering ger innovativa projekt – hur Adopticum fick bolag i norra Sverige att satsa på optisk mätteknik.

Ladda ner inbjudan här: 2020-12-03-Optopub-Zoom-Adopticum-v4

Kenth Johansson, VD & Maria Strand, Affärsstrateg, Adopticum, Skellefteå, kenth.johansson@adopticum.se, maria.strand@adopticum.se , www.adopticum.se

Adopticum har skapat ett innovationssystem inom optisk mätteknik. Om detta och om de stora satsningar som görs i Västerbotten och Skellefteå kommer Adopticum att berätta.

Verksamhetens specialistområde, optisk mätteknik, är ett delområde inom det som på engelska benämns photonics. Teknikområdet har utav EU-kommissionen utpekas som en nyckelteknologi för fortsatt konkurrenskraft i Europa (för mer info om detta se bit.ly/adopticum). Detta bland annat inom digitalisering & AI, två områden som kommer att fortsätta driva på förbättringar och effektiviseringar inom verksamheter och ge upphov till nya innovationer. Här har optisk mätteknik en central roll att spela.

Adopticum är primärt verksamma i Norrbotten och Västerbotten och jobbar med allt från enmansbolag till de allra största bolagen i vår region.Vi är i dagsläget 6 personer anställda i verksamheten. Alla har en sak gemensamt; vi brinner för vår region och vill bidra till ett blomstrande näringsliv. Adopticum grundandes 2009 på initiativ av ProcessIT Innovations och Optronic AB. 

Vänligen registrera dig via denna länk: https://doodle.com/poll/uvnsv59rwdzh9q4q?utm_source=poll&utm_medium=link

Obs! The presentation will be held in Swedish

En Zoom-inbjudan skickas via e-post efter registrering.

Anmäl dig senast onsdagen den 2 december, före 17:00!                                           

Välkommen!

Maria Strand & Kenth Johansson (Adopticum)  &  Lennart BM Svensson (PS & SOS)                                              

          Optopubbar samarrangeras med