Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-for-grafen/

Det strategiska innovationsprogrammet SIO grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri. Med det här erbjudandet vill SIO grafen medverka till att etablera grafen inom svensk industri. Satsningen ska också stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden.

”Hinder och utmaningar för grafeninnovationer” ger möjlighet att föra svensk grafenbransch framåt. Detta genom att identifiera och lösa gemensamma utmaningar inom grafenområdet. Det finns också ett starkt intresse av att vilja locka fler svenska fotonikföretag att arbeta med grafen!

Läs mer på: https://siografen.se/call/hinder-och-utmaningar-for-grafeninnovationer-2021/