Utlysning Forsknings- och innovationsprojekt våren 2023

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Öppningsdatum: 16 januari 2023
Sista ansökningsdag: 14 mars 2023 kl. 14.00
Datum för beslut: 25 maj 2023
Datum för projektstart: Tidigast 3 juli 2023

För aktuella uppgifter se Vinnovas webbsida

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Anna Wibom
programchef Smartare elektroniksystem
anna.wibom@smartareelektroniksystem.se