Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Sista ansökningsdag den 15 mars 2022 kl 14:00

Se all information om utlysningen och ansök här:
Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2022 | Vinnova