Med ett brev till departamenten (Närings-och Utbildningsdepartamentet) uppmanade PhotonicSweden för ökad stöd för forskning och utveckling i fotonik.

Europeiska kommissionen har för avsikt att i det framtida HorizonEurope-programmet (2021-2027) drastiskt minska stödet för fotonikpartnerskapet från 100 miljoner euro per år (2014-2020) till endast drygt 70 miljoner euro per år. Redan 100 miljoner euro per år får ses som en miniminivå, ett av de lägst tilldelade för en KET (key digital technology) PPP för perioden 2014-2020.

Kommissionen kommer att föreslå en siffra för ett nytt fotonikpartnerskap kring 500 miljoner euro för de kommande sju åren! Det skulle innebära en nedskärning på över 30% jämfört med den minimala budgeten på 700 miljoner euro för 2014-2020. Dock skulle det bara motsvara 35% av den mer realistiska budgeten som fotonikindustrin begärde , cirka 1,4 miljarder euro för 2021-2027. Totalt alltså en avvikelse på 900 miljoner euro.

läs brevet: PhotonicSweden_Närings_utbildningsdepartementet