PhotonicSweden’s award for the best master thesis in photonics/optics within the study year 2017/18

is given to

Hugo Laurell

 For his Master of Science Thesis

Time-Frequency Analysis of THz Time-Domain spectroscopy data

 performed at Uppsala University, NTNU

 

and second prize:

is given to

Marcus Bengths

 for his Master of Science Thesis

Design of nanowire-based vertical-cavity surface-emitting lasers

performed at Chalmers University of Technology

       

Mikael Sjödahl,        Mikael Sjödahl, 
Hugo Laurell           Markus Bengths

 

Photonic Sweden delar varje år ut ett pris till mest förtjänta examensarbete inom området optik, optronik och fotonik. Utfört arbete ska ha presenterats vid ett svenskt universitet eller högskola. För att kunna nomineras till denna omgång ska arbetet ha varit klart och godkänt under det gångna läsåret (lå 2017/18). Priset ska gå till det arbete som bedöms mest prisvärt ur olika perspektiv, till exempel, samhällsnytta, möjlig praktisk tillämpning, ingenjörsmässighet samt hög teknisk-vetenskaplig nivå. Hänsyn kommer också att tas till rapportens kvalitet (språk, disposition mm). Huvudpriset består normalt av ett diplom och ett personligt stipendium på 6,000 kr. Ytterligare ett eller två priser om 2,000 kr kan också delas ut om juryn finner det motiverat. Juryns beslut meddelas till pristagarna detta år på sluted av augusti och priset delas ut i samband med konferensen Nortern Optics & Photonics 2018 som i år hålls i Lund 11-12 september. https://photonicsweden.org/northern-optics-photonics-2018-conference-lund/

Nominering till priserna sker via kontaktpersoner vid landets högskolor och universitet och beslut tas av en jury med representanter från både akademi och industri. Sammankallande är Mikael Sjödahl vid Luleå tekniska universitet.

Handledare ska skriva en kort sammanställning/motivering att bifoga den nominerade exjobbsrapporten (max 1 Din A4 sida).

Nomineringarna ska ha inkommit till PhotonicSweden senast den 31 juli 2018 men gärna tidigare. Vi ber er läsa statuterna (bifogade) och skicka era förslag per mejl till Petra Bindig så snart som möjlig på adressen petra@photonicsweden.org.