Bild: Stina Stensland

1940 – 2020

Leif Stensland, fysiker, Jakobsberg, låg och läste, somnade – för gott. I augusti månad några veckor innan han skulle fira sin åttioårsdag. Närmast sörjande är hans hustru Birgitta, sönerna Per och Anders, dottern Eva Stensland Isaeus, med sina familjer, och hans syster Stina Stensland.

Leif föddes 26 augusti 1940 i Stockholm. Han växte upp på Lidingö, tills fader Bengt Stenslands tjänst 1951 förde familjen till Kiruna. Efter studentexamen bestämde sig Leif för KTH, Teknisk Fysik, hösten 1959.

På KTH, Institutionen för Fysik II/Optik och Institutet för Optisk Forskning (IOF) – ett branschforskningsinstitut stött av industrin och svenska staten – hade professor Erik Ingelstam 1966 inbjudit en postdoktor, Klaus Biedermann. Leif Stensland ledde gruppen för tunnfilmsoptik. Det var strålande tider för optiken med laserljusets nya möjligheter.

Leif behärskade allt, från grundforskning ända till tekniska system. Han gick vidare till integrerad optik och sedan fiberoptik. Då etablerade IOF och Mikrovågsinstitutet, industriföretag som Telia och Ericsson, och staten tillsammans ett stort projekt 1976-82 för att bygga upp kunskap och kompetens för optisk kommunikation i Sverige. Utbytet för industrin kom väsentligen genom ett stort antal nyutbildade civilingenjörer och teknologie doktorer. Men där värvades även Leif Stensland, till Ericsson. Leifs fortsatta framgångar inom industrin hedras i en minnesskrift från vänner på Ericsson.

Under sin tid vid KTH/IOF var Leif en oumbärlig kollega med omtanke och initiativ, och med humor. Leif var mycket resultatinriktat och vi arbetade gemensamt med idéer och mål för utvecklingen av institutet. Som handledare var han en god pedagog, kunnig, alltid tillgänglig, diskuterade, uppmuntrade. Han var generös, försökte inte tränga sig fram som medförfattare.

Leif var rolig, beläst, skrev limericks. En gång hade någon från en fotofirma klagat högljutt mot namnet ”Bländaren” på IOFs tidskrift. I nästa nummer meddelade Leif namnändringen: ”… ’Aperturen’. Hoppas ingen sur en skäller uti luren”.

En stor respekt hade alla för hur Leif hanterade sitt handikapp, multipel skleros. Diagnosen fick han redan under tiden på KTH. Han klagade aldrig. En el-driven rullstol och en specialanpassad bil höll honom autonom. Därmed kunde han delta aktiv vid tillställningar hos det ideella Svenska OptikSällskapet och den ekonomiska föreningen Swedoptronics, där han arbetade som ordförande i många år. År 2006/07 höll Leif Stensland föredrag på temat ’40 år optiska fibrer’, en lysande redovisning med den vägledande artikeln av Kao och Hockham i tidskriften Proc IEE 1966. Leif visade hur mycket som har åstadkommits under dessa 40 år, och hur otroligt mycket Kao och Hockham redan 1966 hade tänkt ut och studerat. Tre år senare tilldelades Charles K. Kao ett Nobelpris i fysik 2009.

Leifs fiberforskning är fortsatt aktuell. IOF lyckades 1994 att på Ericsson få överta Leifs 12 meter höga fiberdragtorn. År 2001 flyttade IOF sitt fiberlab till Hudiksvall och är idag med två nya dragtorn en mycket efterfrågad resurs för specialfiber, såsom fiberoptiska sensorer. IOFs namn blev med tiden RISE Acreo AB. Leif besökte gärna Hudiksvall.

Vi tänker på Leif med tacksamhet och med roliga minnen.

 

Klaus Biedermann, Roland Jacobsson, Andras Gedeon, Magnus Breidne, Fredrik Laurell, Åsa Claesson