2018-02-16-Medlemsansökan till Ekonomiska föreningen PhotonicSweden-v1