2017-01-17-Medlemsansökan till Ekonomiska föreningen PhotonicSweden-v2