En ny marknadsstudie över Fotonikbranschen publicerades nyligen av Photonics21. Här är deras viktigaste slutsatser.

  • Marknaden för Fotonik har växt med 7% per år sedan 2015, väsentligt mer än GDP-tillväxten.
  • Fotonik-industrin är viktig för de globala utmaningarna
  • Europa har lyckats behålla sin marknadsandel i Fotonikindustrin och behåller sin andraplats på den globala marknaden.
  • Fotonikindustrin i EU växter 3 gånger så snabbt som EUs GDP och nästan 5 gånger så snabbt som industrin totalt i EU.

Läs hela studien och fler rapporter på Photonics21’s hemsida.