Pris som årets optik och fotonikföretag

Optik och Fotonikpriset- för framgångar under föregående år

 se pristagare: best company prize till 2023

enkät för nominering: Optik och Fotonikpriset-statuterochenkät

Det stora optik och fotonikpriset delas årligen ut till ett företag inom ämnesområdet, som har utmärkt sig både tekniskt och ekonomiskt under det föregående året. Pristagaren kan exempelvis premieras för tekniska innovationer, för lyckade ekonomiska satsningar eller för uppvisad god lönsamhet. Det finns inget krav på att företaget skall vara medlem i PhotonicSweden.

Priset består av äran, ett diplom och en tavla.

Anvisning och tågordning för nominering:

 1. En uppmaning till medlemsföretagen att föreslå pristagare sändes ut.
 2. Inkomna förslag skall åtföljas av motivering.
 3. Inkomna förslag kompletteras med tillgängliga uppgifter om omsättning, vinst etc.

Anvisning och tågordning för styrelsen vid val av pristagare:

 1. Nominerade företag bedöms i en tregradig skala efter vardera
  1. tillväxt (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget)
  2. lönsamhet (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget)
  3. teknisk-vetenskaplig nivå (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget)
  4. kvalitet (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget)
  5. marknadskommunikation
  6. samhällsnytta
 2. Om flera företag står mot varandra får totalpoäng fälla utslag
 3. Beslut om vinnare tas av priskommittén

Anvisning och tågordning för utdelning av priset:

 • Priset delas ut vid lämpligt tillfälle i okt-nov.
 • Pristagaren underrättas snarast om priset efter kommitténs beslut
 • Pristagaren presenterar normalt företaget för PhotonicSwedens medlemmar vid utdelningstillfället eller senare.

Priskommittén består av PhotonicSwedens styrelse