Swedish version:

Ladda ner den svenska rapporten här: Summering Workshop 2021-11-25

Den 25:e November 2021 arrangerade PhotonicSweden i samarbete med Agtach2030 och Visual Sweden på Campus Norrköping en Workshop benämnd ”Photonics 4 Agriculture & Food”.  Syftet med workshopen var att samla aktörer inom fotonik tillsammans med aktörer inom jordbruk och livsmedelsprocesser, för att möta och diskutera framtida krav och behov.

Trots vissa rådande pandemirestriktioner besöktes Workshopen av 38 registrerade deltagare varav 14 talare samt ett antal utställare. Presentationerna avlöstes med besök på Norrköpings Visualiseringscenter och RISE:s testbädd PEA-Printed Electronics Arena. Hela arrangemanget satte verkligen Norrköping på kartan för ett flertal deltagare som uttryckte stor förtjusning över alla intressantan presentationer och studiebesök som gavs.

Den största höjdpunkten var nog alla deltagare från skilda områden, som inte skulle ha träffats om inte denna Workshop hade arrangerats och fört dem samman mha de nätverk som PhotonicSweden, Agtech2030 och Visual Sweden nyttjat för arrangemanget.

Workshopen avslutades på restaurang Knäppingen som gav ytterligare möjligheter att träffas och diskutera framtida möjligheter. Fortsättning kommer derfinitivt att följa….