Vi befinner oss i en tid med Twin transition – Digital & Hållbar omställning – med en mängd utmaningar där elektronikindustrin (inklusive optik och fotonik) bidrar med lösningar. Därför behövs en oberoende agenda som värnar om svenska elektronikindustrins behov och möjligheter med stark koppling till pågående europeiska aktiviteter.

Genom att medverka på denna Optopub får du både möjlighet att föra fram dina synpunkter på behov och utmaningar under den kommande 10-årsperioden, och få veta mer om det, under våren 2023, pågående Agenda 2.0-arbetet.

Ladda ner inbjudan här: Optopub_2023-05-04-Optopub hos RISE Electrum-Kista-v5

Vänligen registrera dig här: https://forms.office.com/r/LpNNgrrATs

Torsdag 4 maj-2023 17.30 – 21.00,  RISE, Electrum i Kista, Kistagången 16 / Isafjordsgatan 22
Rum Knuth, Hiss B till RISE våning 6

Hoppas du vill vara med och påverka!

17.30 Välkommen och Introduktion!

Ursula Hass, Senior Projektledare & Helena Wiberg, Affärsutvecklare, Department Smart Hardware, RISE

17.35 Varför är det viktigt med en ny Agenda för svensk elektronikindustri?

Maria Månsson, Smartare Elektroniksystem

17.50 – 18.30 Grupparbete och gemensam diskussion kring centrala frågeställningar, tex:

  • Vilka är svensk elektronikindustris viktigaste styrkor?
  • Hur ser utmaningarna ut under kommande 10-årsperiod?
  • Vilken roll har elektronikindustrin i Sveriges hållbarhetsarbete
  • Vilken roll har staten i svensk elektronikindustris utveckling?
  • Vilket behov av kompetens har vi under kommande 10-årsperiod?
  • Hur kan en vision för svensk elektronikindustri formuleras?

Följt av Optopub
RISE & Smartare Elektroniksystem inbjuder alla som registrerat
sig till mat & dryck

Vänligen registrera dig här:
https://forms.office.com/r/LpNNgrrATs

Registrera senast tisdag 2a maj före kl.13:00!

 

                                                       Välkomna!
Lennart BM Svensson (PS), Ursula Haas (RISE) & Maria Månsson (Smartare Elektroniksystem)