Kallelse till föreningsstämma för
Ekonomiska föreningen PhotonicSweden
Organisationsnummer: 769622-6005

 

Torsdagen den 13 juni 2024 kl. 17.00 – 18.00
Plats: Rum ”Knuth”, RISE, Electrum, plan 6 hiss B, Kistagången 16, Kista
Alternativt deltagande online via Zoom för registrerade
Ladda ned kallelsen: Kallelse-PS-Föreningsstämma_2024-06-13-v1
AGENDA
 • 0. Stämmans öppnande
 • 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
 • 3. Val av två protokollsjusterare
 • 4. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
 • 5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret 2023
 1. a)                   Årsredovisning
 2. b)                   Förvaltningsberättelse
 • 6. Revisorernas berättelse
 • 7. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 • 10. Beslut om årsavgift 2024
 • 11. Beslut om arvoden 2024
 • 12. Motioner
 • 13. Styrelsens förslag
 1. a)                   Verksamhetsplan för 2024
 2. b)                   Budget för 2024
 • 14. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2024
 • 15. Val av ordförande för 2024
 • 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för 2024
 • 17. Val av 1 revisor och 1 revisor suppleant för 2024
 • 18. Val av valberedning för 2024
 • 19. Övriga ärenden
 • 20. Mötet avslutas
 
En Zoom-länk mejlas ut till de som registrerats sig för online deltagande.
Via denna länk kan du själv skapa faktura och betala för
PS-personlig medlemsavgift på 350kr (110kr stud/pensionär) för 2024:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=91100
Företagsmedelmskap ansöks genom nedladdning av detta Word-dokument:
https://photonicsweden.org/wp-content/uploads/Medlemsansokan-2024-Ekonomiska-foreningen-PhotonicSweden-v1.docx

 

Anmäl dig till ordinarie stämman via följande länk:
https://forms.office.com/r/Ck0bQJzJx3
Välkomna!
Styrelsen för PhotonicSweden
www.photonicsweden.org