Smartare Elektroniksystem får Anna Wibom som ny programchef. Anna kommer närmast från Post- och telestyrelsen där hon arbetat som totalförsvarssamordnare.
https://www.smartareelektroniksystem.se/ny-programchef/ 

Den 9 januari tar hon över programchefsrollen efter tillförordnade programchefen Thorbjörn Ebefors, som kommer att fortsätta arbeta vid programkontoret som biträdande programchef.

– Jag ser fram emot att leda programmet i linje med de mål och visioner som är uppsatta, säger Anna. Sedan 2018 har Anna haft ansvaret för totalförsvarsarbetet på Post- och telestyrelsen. Privat-offentlig samverkan med aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation och post, liksom samarbete med andra myndigheter har varit huvudsakliga delar i hennes arbete.

– Annas erfarenhet från privat-offentlig samverkan, liksom arbete med försörjningsberedskap inom totalförsvarsområdet är mycket relevant för rollen, säger Thorbjörn Ebefors.

Elektroniksystem i världsklass

I vår digitaliserade värld är elektroniksystem en förutsättning och inom det området är Sverige ett land i världsklass. För att Sverige ska kunna fortsätta vara världsledande inom elektroniksystem är samverkan mellan företag i branschen, universitet och forskningsinstitut helt avgörande. Även att bibehålla och utveckla spetsområden, samt att säkra kompetensförsörjningen i Sverige, är av stor vikt.

– Inom samverkan och kompetensförsörjning har Smartare Elektroniksystem en mycket viktig roll att fylla, avslutar Anna.