Tisdagen den 21 juni 2022 kl. 17.00 – 18.00
Plats: Rum ”Knuth”, RISE,  Electrum, plan 6 hiss B, Kistagången 16, Kista
Alternativt deltagande online via Zoom för registrerade

Anmäl dig till ordinarie stämman via följande länk: https://forms.office.com/r/t0c9GdpAXG

AGENDA

 

 • 0. Stämmans öppnande
 • 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
 • 3. Val av två protokollsjusterare
 • 4. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
 • 5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret 2021
 1. a)                   Årsredovisning
 2. b)                   Förvaltningsberättelse
 • 6. Revisorernas berättelse
 • 7. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 • 10. Beslut om årsavgift 2022
 • 11. Beslut om arvoden 2022
 • 12. Motioner
 • 13. Styrelsens förslag
 1. a)                   Verksamhetsplan för 2022
 2. b)                   Budget för 2022
 • 14. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2022
 • 15. Val av ordförande för 2022
 • 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för 2022
 • 17. Val av 1 revisor och 1 revisor suppleant för 2022
 • 18. Val av valberedning för 2022
 • 19. Övriga ärenden
 • 20. Mötet avslutas

 

 • En Zoom-länk mejlas ut till de som registrerats sig för online deltagande.
 • Via denna länk kan du själv skapa faktura och betala för PS-personlig medlemsavgift på 350kr (110kr stud/pensionär) för 2022: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=78038
 • Företagsmedelmskap ansöks genom nedladdning av detta Word-dokument:

https://photonicsweden.org/wp-content/uploads/Medlemsansokan-2022-Ekonomiska-foreningen-PhotonicSweden-v1.docx

 

Anmäl dig till ordinarie stämman via följande länk: https://forms.office.com/r/t0c9GdpAXG

 Välkomna!

Styrelsen för PhotonicSweden

www.photonicsweden.org