www.veoneer.com

Svenska:
Veoneer Sweden AB finns på 5 olika platser i Sverige, i Göteborg, Vårgårda, Linköping, Skellefteå och Stockholm. Företaget baseras på ett arv på nära 70 års utveckling av bilsäkerhet. År 2018 avknoppades  Veoneer  från Autoliv och blev då ett oberoende börsnoterat företag noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och på Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

Veoneer, Inc. är världsledande inom bilteknik. Syftet är att skapa förtroende för rörlighet. Veoneer designar, tillverkar och säljer avancerad mjukvara, hårdvara och system för passagerarskydd, avancerade körassistanssystem och samarbets- och automatiserad körning till OEM-företag världen över. Veoneer har sitt huvudkontor i Stockholm, och har 7 500 anställda i 11 länder, varav ca  1 600 i Sverige. Nettoomsättningen 2020 worldwide uppgick till drygt 11 miljarder SEK, varav drygt 4 miljarder SEK i Sverige. Jan Carlsson är Chairman, President och CEO i företaget.

____________________________________

English:
Veoneer Sweden AB is located in 5 different locations in Sweden, in Gothenburg, Vårgårda, Linköping, Skellefteå and Stockholm. The company is based on a legacy of nearly 70 years of development of car safety. In 2018, Veoneer was spun off from Autoliv and then became an independent listed company listed on the New York Stock Exchange (NYSE: VNE) and on Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

Veoneer, Inc. is a world leader in automotive technology. The purpose is to create trust in mobility. Veoneer designs, manufactures and sells advanced software, hardware and passenger protection systems, advanced driving assistance systems and collaborative and automated driving to OEMs worldwide. Veoneer is headquartered in Stockholm, and has 7,500 employees in 11 countries, of which about 1,600 in Sweden. Net sales in 2020 worldwide amounted to just over SEK 11 billion, of which just over SEK 4 billion in Sweden. Jan Carlsson is Chairman, President and CEO of the company.

 

Interesting research work within automotive photonics is presented by Dr. Jan-Erik Källhammer, Director Visual Enhancement & Cognitive Systems, Veoneer, gives a lecture on Sensing in Adverse Weather Conditions at Autosens 2020 in this YouTube clip: https://www.youtube.com/watch?v=L-A1Kku0DTE