Plats: Rum ”Knuth”, RISE,  Electrum, plan 6 hiss B, Kistagången 16, Kista
Alternativt deltagande online via Zoom för registrerade

Ladda ned kallelse: Kallelse-PS-Föreningsstämma_2023-06-08-v1

Anmäl dig till ordinarie stämman via följande länk: https://forms.office.com/r/A1CgBgxufS

AGENDA

 • 0. Stämmans öppnande
 • 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
 • 3. Val av två protokollsjusterare
 • 4. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
 • 5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret 2022
 1. a)         Årsredovisning
 2. b)         Förvaltningsberättelse
 • 6. Revisorernas berättelse
 • 7. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 • 10. Beslut om årsavgift 2023
 • 11. Beslut om arvoden 2023
 • 12. Motioner
 • 13. Styrelsens förslag
 1. a)         Verksamhetsplan för 2023
 2. b)         Budget för 2023
 • 14. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2023
 • 15. Val av ordförande för 2023
 • 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för 2023
 • 17. Val av 1 revisor och 1 revisor suppleant för 2023
 • 18. Val av valberedning för 2023
 • 19. Övriga ärenden
 • 20. Mötet avslutas

 

Anmäl dig till ordinarie stämman via följande länk:

https://forms.office.com/r/A1CgBgxufS

 Välkomna!

Styrelsen för PhotonicSweden

www.photonicsweden.org