The European innovation scoreboard provides a comparative analysis of innovation performance in EU countries, other European countries, and regional neighbours. It assesses relative strengths and weaknesses of national innovation systems and helps countries identify areas they need to address. The European innovation scoreboard 2020 was released on 23 June 2020.

European innovation scoreboard 2020

The 2020 edition of the innovation scoreboard highlights that the EU’s innovation performance continues to increase at a steady pace, with growing convergence between EU countries. On average, the innovation performance of the EU has increased by 8.9% since 2012. Performance increased in 24 EU countries since 2012, with the biggest increases in Lithuania, Malta, Latvia, Portugal and Greece.

Sweden continues to be the EU innovation leader, followed by Finland, Denmark and the Netherlands. This year Luxembourg (previously a strong innovator) joins the innovation leaders, while Portugal (previously a moderate innovator) joins the group of strong innovators.
This year’s scoreboard is marked by the United Kingdom’s withdrawal from the EU. This has had a small impact on the EU’s average innovation performance, but the relative performance of EU countries in relation to EU’s global performance remains unaffected.

At the global level, the EU has surpassed the United States for the second time. The EU continues to have a performance lead over the United States, China, Brazil, Russia, South Africa, and India. Since 2012, the EU’s performance gap with South Korea, Australia and Japan has increased, while the EU’s performance lead over the United States, China, Brazil, Russia and South Africa has decreased.

The EIS 2020 applies the same methodology as last year’s edition. However, results should not be compared across editions due to data revisions. Time series of the results are presented in the current edition which compare tracked performance since 2012 based on the most recent data.

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en

Sverige har återigen utsetts till EUs mest innovativa land. Erik Ronne, Vice President Innovation på RISE, kommenterar siffrorna så här:

Motorn för det svenska innovationsundret är att vi har ett av de allra starkaste och mest väloljade innovationsekosystemen i världen för startups – vi är oerhört framgångsrika på att nyttiggöra teknologi och vetenskap från universiteten, och detta har i sig skapat en god tillgång på riskkapital i Sverige. Till det har vi även ett starkt innovationsdrivande ekosystem för större, globala företag i Sverige, ofta i samverkan med startups.

Hur kan vi bli än bättre? Vi behöver fokusera på högteknologiska scaleups – företag som precis har etablerat sig och befinner sig i stark tillväxt. Efter många år av hårt arbete och stora investeringar från det svenska innovationsstödssystemet och när de ska börja leverera ett mervärde tillbaka till Sverige köps de ofta upp på den internationella marknaden och flyttar huvudkontor och produktion utomlands. Jag vill att vi ger scaleups förutsättningar för att växa i Sverige och lägga grunden för morgondagens svenska storindustri.