PhotonicSweden have decided not to postpone OPS-2021 once again due to uncertainty about the Corona pandemic during autumn of 2021. Therefore OPS-2021 is cancelled!  Our next conference OPS-2022 will be in autumn 2022 and again planned to be arranged at Umeå University!

Flyer:   OPS-2021 is Cancelled

___________________________________________________________________________
Rektorsämbetet på Umeå Univ
ersitet har meddelat att:

  • Smittskyddet i Region Västerbotten rekommenderar en fast grupp om max sju (7) personer,
  • inga evenemang för anställda och studenter får genomföras i universitetets lokaler,
  • publika arrangemang med Umeå universitet som arrangör eller medarrangör ställs in eller ersätts med alternativa former. Begreppet ”publika arrangemang” avser inte universitetets kärnverksamhet som utbildning av studenter på grundnivå eller avancerad nivå, utbildning på forskarnivå eller forskning,
  • Vi planerar att arrangera OPS-2022 i Umeå nästa år istället!

___________________________________________________________________________


The Rector’s Office at Umeå University has announced that:

  • Infection control in the Västerbotten Region recommends a fixed group of a max of seven (7) people,
  • no events for employees and students may be held on the university’s premises,
  • public events with Umeå University as organizer or co-organizer are canceled or replaced with alternative forms. The term ”public events” does not refer to the university’s core activities such as the education of undergraduate or advanced level students, postgraduate education or research,

  • We plan to arrange OPS-2022 in Umeå next year instead!

___________________________________________________________________________