The Swedish Radio Navigation Board, RNN, invites to the Annual General Meeting 2024.
Location: AFRY main office, Solna, Frösundaleden 2A.
Time: 7th of May 2024, 10.00 – 17.00

Download program: 2024-05-07 RNN

Radionavigeringsnämnden (RNN) bildades år 1950 och är ett nätverk av myndigheter, företag och enskilda medlemmar inom områdena Positionering, Navigering och Tid (PNT) och dess tillämpningar. RNN tillhandahåller ett diskussionsforum för PNT-frågor på sin webb-sida samt anordnar seminarier (avgiftsfria för RNN-medlemmar) och studiebesök som behandlar aktuella frågeställningar inom PNT-området.
Radionavigeringsnämnden delar också ut stipendier för examensarbeten inom PNT-området. Dessutom utgör RNN kontaktyta gentemot motsvarande organisationer i andra länder. Radionavigeringsnämnden består idag av ledamöter som representerar ett tiotal myndigheter och företag. Till nämnden är också knutna ca 15 observatörsmedlemmar, från de tekniska högskolorna och företag, samt några enskilda medlemmar.
________________________________________
Vi i Radionavigeringsnämndensstyrelse vill bjuda in våra medlemmar till årsmöte den 7:e maj 2024. I samband med årsmötet anordnar styrelsen ett seminarium där vidare information om agenda och föreläsare kommer. Vi i styrelsen ser fram emot att träffas, diskutera och utforska det senaste inom området. I år tänker vi att vi kör igen på temat störning, skydd samt robusthet inom PNT då det fortfarande är högaktuellt. I kallelsen finns ett bifogat program där du kan se över planerade föredrag.
Vi letar även efter stipendiater för examensarbete relaterade till PNT, anmälan av detta sker genom att maila examensarbetet till: Carl.sundstrom@afry.com.
Observerat att icke-medlemmar först är välkomna efter 11:30 för att inte komplicerade årsmötesprocessen. Tack för visad hänsyn.
Om det är några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig eller någon annan i styrelsen.
Parkeringsmöjlighet finns i källaren. Önskar ni parkeringsplats anmäler ni er i receptionen när ni anländer.
________________________________________
We, the Board of the Radio Navigation Committee, would like to invite our members to the annual meeting on May 7th, 2024. In conjunction with the annual meeting, the board is organizing a seminar where further information about the agenda and speakers will be provided. The board looks forward to meeting, discussing, and exploring the latest developments in the field. This year, we plan to focus again on the theme of interference, protection, and robustness in PNT as it remains highly relevant. In the invitation, there is an attached program where you can review the planned presentations.
We are also looking for scholarship recipients for thesis work related to PNT. To apply, please email your thesis to: Carl.sundstrom@afry.com. Please note that non-members are welcome after 11:30 to avoid complicating the annual meeting process. Thank you for your understanding.
If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me or anyone else on the board.
________________________________________
Best regards,
Carl Sundström