Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier.

mer info om Smartare Elektroniksystem: https://www.smartareelektroniksystem.se/

Gå vidare till Vinnovas hemsida här!