Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier.

2016 beviljade det Strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem:

  • 11 st FoI-projekt med totalt 33 miljoner i stöd. Dessa projekt har totala budgetar om 71,5 miljoner kronor, vilket innebär en finansieringsgrad på 46,2% från VINNOVA.
  • 18 st genomförbarhetsstudierprojekt med totalt 5,6 miljoner kronor i stöd från VINNOVA, vilka får upp till 400 000 kr var. Totalt inkom 37 st ansökningar som tillsammans sökte 11,7 miljoner kronor.

Generellt sett gäller att:

  • En utlysning för FoI-projekt öppnar i januari och stänger i mars.
  • En utlysning för genomförbarhetsstudier öppnar i juni och stänger i september.


Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på att utveckla ny kunskap eller förbättrade teknologier eller produkter


Vem kan söka?

Minst två aktörer, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.


Hur mycket kan sökas ?

Max 4 miljoner kronor för FoI-projekt.
Den total budgeten för FoI-utlysningen är 34 miljoner kronor.

Max 400 000 kronor för genomförbarhetsstudier.
Den total budgeten för genomförbarhetsutlysningen är 5,6 miljoner kronor.


Exempel på hansläggningsdatum för den senaste FoI-projektansökan-2017

  • Öppningsdatum: 8 jan
  • Sista ansökningsdag: 8 mars kl 14
  • Beslutsdatum: 30 maj
  • Beslut meddelas senast: 8 juni
  • Projektstart: 1 juli – 1 sep

Gå vidare till Vinnovas hemsida här!

Läs mer om alla projekten här:

Tidigare beviljade FoI-projekt.
Tidigare beviljade genomförbarhetsprojekt. 

I den här utlysningen erbjuder Vinnova små och medelstora företag bidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.  Erbjudandet ska bidra till ökad rörlighet och internationell samverkan hos svenska företag.

Vad kan man söka för?

Internationella resor med syfte att träffa samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA

 

Vem kan söka?

Små och medelstora företag

 

Hur mycket kan sökas?

Resor inom Europa: Max 15 000 kr per resa
Resor utanför Europa: Max 25 000 kr per resa

 

Viktiga datum
Ansökningen stänger: 31 december 2018 kl 14:00.

Gå vidare till Vinnovas hemsida här!

 

Genomförbarhetsstudier 2017

Öppningsdatum
2017-05-15

Ansök senast
2017-09-01 14:00

Beslut meddelas senast
2017-10-20

Tidigaste datum för projektstart
2017-11-05

Viktiga datum
Ansökningen stänger: 1 september 2017 kl 14:00.

Gå vidare till Vinnovas hemsida här!