Pris som årets optik och fotonikföretag

Det stora optik och fotonikpriset delas årligen ut till ett företag inom ämnesområdet, som har utmärkt sig både tekniskt och ekonomiskt under det gångna året. Pristagaren kan exempelvis premieras för tekniska innovationer, för lyckade ekonomiska satsningar eller för uppvisad god lönsamhet. Det finns inget krav på att företaget skall vara medlem i PhotonicSweden.

Optik och Fotonikpriset-statuterochenkät

Priset består av äran, ett diplom och en tavla.

Anvisning och tågordning för nominering:

 1. En uppmaning till medlemsföretagen att föreslå pristagare sändes ut, normalt under april månad och med slutdatum senast i juni månad.
 2. Inkomna förslag skall åtföljas av motivering.
 3. Inkomna förslag kompletteras med tillgängliga uppgifter om omsättning, vinst etc.

Anvisning och tågordning för styrelsen vid val av pristagare:

 1. Nominerade företag bedöms i en tregradig skala efter vardera
  1. tillväxt (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget)
  2. lönsamhet (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget)
  3. teknisk-vetenskaplig nivå (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget)
  4. kvalitet (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget)
  5. marknadskommunikation
  6. samhällsnytta
 2. Om flera företag står mot varandra får totalpoäng fälla utslag
 3. Beslut om vinnare tas senast under september

Anvisning och tågordning för utdelning av priset

Priskommittén består av PhotonicSwedens styrelse