Härmed inbjuds till nystart av Optopub i Hälsingland!

Tid: Tisdag 2023-05-30, 17:30

Plats: Senseair AB, Stationsgatan 12, Delsbo

Föredrag av Henrik Rödjegård, forskningschef Senseair: Titel ännu ej bestämd.

Efter föredraget följer mingel med mera.

Vi återkommer med mer information under nästa vecka.

Föranmälan görs senast 2023-05-28 i följande formulär:
https://forms.gle/HzAdXNGHqvKFcsQ48

Vänligen, sprid denna inbjudan till andra med intresse för Optopub i Hälsingland!

Optopub är ett nätverkskoncept från Svenska Optiksällskapet och PhotonicSweden. Branschfolk inom optik och fotonik, industri och akademi, träffas för föredrag och mingel. Optopubbar arrangeras i Stockholm/Kista, Göteborg, Lund, samt Hälsingland.

Välkomna!

Hälsinglands Optopubskommitté

Åsa Claesson, RISE & PhotonicSweden

Daniel Karlsson, Mentanglement & Senseair

https://senseair.com/  

GDPR: Du som har fått denna inbjudan direkt med e-post, har antingen fått den därför att du fanns med i en e-postlistan från år 2011 för inbjudningar till ”Optopub i Hudiksvall”, eller därför att vi bedömt att det föreligger ett berättigat intresse. I den nuvarande e-postlistan för inbjudningar till ”Optopub i Hälsingland” sparas namn och e-postadress. Meddela Hälsinglands Optopubskommitté om du inte önskar framtida inbjudningar eller av annan anledning önskar få dina uppgifter borttagna.

Senseair www.senseair.com (PRNewsfoto/Senseair)