Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier. Generellt sett gäller att:

 • En utlysning för FoI-projekt är nu öppen stänger i 14 mars kl 14.00. Mer information finns här.
 • En utlysning för genomförbarhetsstudier öppnar i juni och stänger i september.
 • Till utlysningen för genomförbarhetsstudier som stängde 24 augusti inkom 38 projektförslag som tillsammans sökte 8,9 Mkr i bidrag.
 • I höstens (mindre) utlysning för genomförbarhetsstudier beviljades 14 projekt ett sammanlagt bidrag på 4,2 Mkr. Det innebär att nästan hälften av ansökningarna beviljas (29 ansökningar inkom).

  Vilka sorters projekt kan söka?

  Projekt som får bidrag ska ligga inom något av programmets tio spetsområden.

  • Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
  • Fotonik
  • Sensorer
  • Inbyggda system
  • Mikro- och nanoelektronik
  • Tryckt elektronik
  • Kraftelektronik
  • Byggsätt
  • Tillförlitlighet
  • Avancerad produktionsteknik