Stora Elektronikdagen med SUMMIT 13 september 2017 kl.09.00-16.30 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Organiseras av Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik.

Stora Elektronikdagen med SUMMIT

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Agenda:

9.30 Kaffe

10.00 Välkomna
Hur vi möter våra tre utmaningar:
– Effektivare värdekedja
– Spetskompetens
– Kompetensförsörjning

10.30 Innovationsprojekt – ta del av ny teknik som inspirerar

12.00 Anders Ekholm, Vice VD på Institutet från Framtidsstudier ”Anders sätter oss på spåret – vart är vi på väg.”

12.45 Lunch

13.30 Workshop – ”Handbok för framtagning av tillverkningsunderlag för kretskort”
Tydliga underlag och bra kommunikation ger högre kvalitet och lägre kostnad.  => Effektivare värdekedja och ökad konkurrenskraft. Var med och bidra till att göra handboken ännu bättre!

Workshopen fokuserar på följande aspekter:
– Rekommenderade mallar
– Tillförlitlighet
– Design for Manufacturing
– Design for Test
– Hur får industrin tillgång till forskningsresultaten inom området?

En remissutgåva av handboken distribueras till deltagarna senast en vecka före mötet.

16.30 Mingel med kollegor och nya kontakter

Anmäl dig redan idag