Smartare Elektronikstystems aktuella utlysning: Öppen 14 januari – 14 mars 2019

Utlysningen avser forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Projekten förväntas resultera i att ny kunskap tas fram som kan nyttiggöras i nya förbättrade produkter eller processer genom ny, alternativt stärkt, samverkan mellan företag, offentlig verksamhet, universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

De inkomna projektförslagen förväntas ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaning/problem inom ett relevant tillämpningsområde och visa på en koppling och samverkan mellan ingående aktörer inom en sammanhängande värdekedja. Bidrag till projektet är högst 4 miljoner kronor och maximalt 50% av projektets totala stödberättigande kostnader. Bidrag till deltagare är maximalt 2,5 miljoner kronor per projektpart. Projekttiden är maximalt 24 månader och preliminär budget för utlysningen är 34 Mkr.

Projektet kan tidigast starta 1 juli och senast 1 september 2019. Programmets spetsområden är:

 – Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
– Fotonik
– Sensorer
– Inbyggda system
– Mikro- och nanoelektronik
– Tryckt elektronik
– Kraftelektronik
– Byggsätt
– Tillförlitlighet
– Avancerad produktionsteknik

Mer info på: www.smartareelektroniksystem.se

Sista ansökningsdag till Vinnova är 14 mars 2019 kl. 14.00.
https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-smartare-elektroniksystem/forskning-innovation-2018/

By |2019-01-21T16:46:43+01:00januari 21st, 2019|Funding, News, Swedish funding|Kommentarer inaktiverade för Smartare Elektronikstystems aktuella utlysning: Öppen 14 januari – 14 mars 2019