Vad händer inom optiken i Stockholm?

Torsdagen den 23 oktober 17.30 – 20.30

KTH-AlbaNova University Center, Roslagstullsbacken 21 Föreläsningssal FA31, Plan: 3 (2-trappor ned från entré på Plan: 5)

Download invitation: Optopub_2017-11-23-AlbaNova

 

“LIGO – världens största gravitationsvågsdetektor”,
Prof.Gunnar Björk, Department of Applied Physics, KTH

Den 14 september 2015 observererade mänskligheten för första gången en gravitationsvåg. Dessa vågor förutsades av Einsteins allmänna relativitetsteori redan 1916. Vågorna, som deformerar rumstiden, är oerhört svaga, den relativa längdändringen ΔL/L orsakad av ”större” kosmologiska fenomen som kollisionen mellan två svarta hål, är i storleksordningen 10-20. D.v.s. en våg med en sådan amplitud gör att Göteborg oscillerar relativt Stockholm med c:a 5 fm. Detta kan jämföras med en väteatoms Bohrradie som är c:a 50 pm, d.v.s. den senare är 10 000 gånger större. LIGO är i själva verket en gigantisk interferometer som har en oöverträffad precision.
Tre av LIGOs förespråkare och pionjärer delar 2017 års Nobelpris i fysik för att ha utvecklat gravitationsvågor som ett nytt, experimentellt, kosmologiskt ”fönster”. I föredraget kommer jag att berätta något om gravitations-vågor, om LIGOs föregångare, dess historia, om min egen mycket blygsamma inblandning i ett av dess delprojekt, och om LIGOs och andra gravitationsvågsdetektorers nuvarande och framtida utveckling.

 

följt av Optopub 19:00-20:30, ADOPT, Linné center i Modern Optik och Fotonik,

bjuder alla som  föranmält sig på mat och dryck.

 

Viktigt: Föranmälan för mat: https://doodle.com/poll/7ff474iziqtev478

 

 

Senast Tisdag 21:a november före kl.16:00 !!!

 

Välkomna!

 

Lennart BM Svensson  Jens A Tellefsen, Jr

Gunnar Björk                  Fredrik Laurell