Nomineringar PhotonicSweden och Swedish Optical Society’s exjobbspris 2018

Photonic Sweden delar varje år ut ett pris till mest förtjänta examensarbete inom området optik, optronik och fotonik. Utfört arbete ska ha presenterats vid ett svenskt universitet eller högskola. För att kunna nomineras till denna omgång ska arbetet ha varit klart och godkänt under det gångna läsåret (lå 2017/18). Priset ska gå till det arbete som bedöms mest prisvärt ur olika perspektiv, till exempel, samhällsnytta, möjlig praktisk tillämpning, ingenjörsmässighet samt hög teknisk-vetenskaplig nivå. Hänsyn kommer också att tas till rapportens kvalitet (språk, disposition mm). Huvudpriset består normalt av ett diplom och ett personligt stipendium på 6,000 kr. Ytterligare ett eller två priser om 2,000 kr kan också delas ut om juryn finner det motiverat. Juryns beslut meddelas till pristagarna detta år på sluted av augusti och priset delas ut i samband med konferensen Nortern Optics & Photonics 2018 som i år hålls i Lund 11-12 september. http://photonicsweden.org/northern-optics-photonics-2018-conference-lund/

Nominering till priserna sker via kontaktpersoner vid landets högskolor och universitet och beslut tas av en jury med representanter från både akademi och industri. Sammankallande är Mikael Sjödahl vid Luleå tekniska universitet.

Handledare ska skriva en kort sammanställning/motivering att bifoga den nominerade exjobbsrapporten (max 1 Din A4 sida).

Nomineringarna ska ha inkommit till PhotonicSweden senast den 31 juli 2018 men gärna tidigare. Vi ber er läsa statuterna (bifogade) och skicka era förslag per mejl till Petra Bindig så snart som möjlig på adressen petra@photonicsweden.org.

By | 2018-06-04T10:03:03+00:00 juni 4th, 2018|Awards, Events, News, Student award|Kommentarer inaktiverade för Nomineringar PhotonicSweden och Swedish Optical Society’s exjobbspris 2018