Minnesord Nils Åslund

Professor Nils Åslund, Stockholm, har avlidit i en ålder av 88 år. Närmast anhöriga är hustrun Maria och sönerna Robert och Viktor med familjer.

Nils Åslund föddes i Kalmar 1931. Han studerade fysik vid Lunds Universitet och flyttade sedan till Stockholm där han blev fil lic 1956 och fil dr och docent 1965. 1969 utnämndes han till professor i fysik vid KTH. Blivande livskamraten Maria träffade han i Paris 1954. De förlovade sig efter tre veckor och gifte sig 1958.

Nils vetenskapliga bana startade inom grundforskningen, med molekylspektroskopi. Han breddade emellertid snart sina intressen. Hans matematiska ådra syns i bidrag till reglerteknik och han nyttjade de första datorerna för såväl noggrann bestämning av spektrallinjer som metallurgisk analys. Nils blandade det akademiska med kortare anställningar inom industrin, både i Sverige och i USA. Kort sagt hade han en betydande erfarenhet och bredd när han 38 år gammal blev professor.

Ämnet för professuren, ”fysikalisk mätteknik och databehandling”, var öppet. Det passade Nils tvärvetenskapliga bakgrund och innovativa arbetssätt utmärkt. Nu excellerade Nils. Han främsta insats är utan tvekan pionjärarbetena avseende tre-dimensionell avbildning av biologiska celler med konfokal mikroskopi. Här kombinerade Nils tidigt avancerad databehandling med djup optisk kunskap och ett för tiden okonventionellt samarbete med cellbiologer. Konfokalmikroskopi är idag en standardmetod i alla världens cellbiologiska lab.

Inte bara demonstrerade Nils principerna, han förstod också metodens vidsträckta potential och startade företaget Sarastro. Det var framsynt och vågat, andan på 80-talet var långt ifrån dagens entusiasm för entreprenörskap. Nils tilldelades 1988 Wallmarkska priset, blev invald i såväl IVA (1987) som KVA (1990), fick Lennart Nilsson Award 1998 samt ärades med ett medicine hedersdoktorat på Karolinska Institutet 2002.

Vi är många som fått förmånen att arbeta nära Nils och uppleva det goda arbetsklimat han skapade runt sig. Ingen kunde som Nils finna en lämplig aforism som med en humoristisk knorr träffsäkert passade situationen – och ofta vände på perspektivet. Nils humor, älskvärdhet, glada ögon och generösa skratt kommer leva kvar länge i våra korridorer. Vi minns Nils med oerhörd värme.

By |2019-12-13T08:25:23+01:00december 12th, 2019|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Minnesord Nils Åslund