Kallelse PhotonicSweden Årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl.16.00 – 17.30

Kallelse till ordinarie årsstämma för

Ekonomiska föreningen PhotonicSweden

Datum:      Onsdagen den 22 maj 2019

Tid:             kl. 16.00 – 17.30

Plats:                 Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Kallelse-PS-Årsstämma_2019-05-22-v1

Efter Årsmötet blir det rundtur i Energimyndighetens Testlab med bla integrerande fotometrisfär, åldringsmätning av E27 lampor, LM80 tester av LED:ar, samt närfälts goniometer. PhotonicSweden bjuder på lättare mat & dryck för de som anmält sig!

 

Anmäl dig till årsmötet via följande Doodle länk:

https://doodle.com/poll/3mzyfavpyxuf6bmf

 

Förnya ditt personlig medlemskap:

klicka på länken och betala ditt personlig medlemskap för 2019 till PhotonicSweden / SOS and EOS:
https://dinkurs.se/Personal2019

 

AGENDA

 

 • 0.   Stämmans öppnande
 • 1.   Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • 2.   Fastställande av röstlängd
 • 3. Val av två protokollsjusterare
 • 4. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
 • 5.   Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret
 1. a) Årsredovisning
 2. b) Förvaltningsberättelse
 • 6.   Revisorernas berättelse
 • 7. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 • 8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 • 10. Beslut om årsavgifter
 • 11. Beslut om arvoden
 • 12. Styrelsens förslag
 1. Versamhetsplan för 2019
 2. Budget för 2019
 • 13. Motioner
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för 2019
 • 15. Val av ordförande för 2019
 • 16. Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleanter
 • 17. Val av valberedning
 • 18. Övriga ärenden

 

Välkomna!

Styrelsen för PhotonicSweden

www.photonicsweden.org

By |2019-05-14T20:54:40+00:00maj 14th, 2019|Board, Events, News, Okategoriserade, PS Event|Kommentarer inaktiverade för Kallelse PhotonicSweden Årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl.16.00 – 17.30