Appeal for retaining photonics as a separate KET in the EU

What are KETs and why are they important?

http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en

Eng: Appeal for retaining photonics as a separate KET in the EU

The future European framework programme for research support envisages the integration of the Photonics theme with that of Micro- and Nano Electronics, calling into question the previous levers of funding and visibility, which our sector benefits of.

What is called into question is:

  • The photonics KET, introduced in 2009 by the European Commission, should merge with Micro- and Nano Electronics;
  • Photonics PPP may not be renewed;
  • The € 700 million budget for Photonics in Horizon 2020 will no longer be secured.

The Swedish Photonics communities, including PhotonicSweden with their European partners, want to express their concern so that Photonics remains a theme in its own right and a priority for Europe.

For this, strong support in the form of an email supporting the letter of PhotonicSweden from all Photonics stakeholders (universities, institutes and industry) would help us in our approach. You can support this ”petition” by sending back a mail to PhotonicSweden addressed to petra@photonicsweden.org  saying that you agree to the letter.

___________________________________________________________________

Swe: Upprop om att ha kvar fotoniken som en egen KET inom EU

Det framtida europeiska ramprogrammet för forskning vill stödja en integration av fotoniken ihop med mikro- och nanoelektroniken, vilket därmed ifrågasätter de tidigare hävstångseffekterna om finansiering och synlighet som vår fotonikbransch dragit nytta av.

Det vi ifrågasätter är:

  • Skall fotonik-KET:en, som infördes 2009 av Europeiska kommissionen, gå ihop med mikro- och nanoelektroniken?
  • Photonics PPP (Photonics Private Partnership) kommer troligen inte förnyas.
  • € 700 miljoner för fotonik inom Horizon 2020 kommer inte längre att säkras.

Det svenska fotoniksamhället, inklusive PhotonicSweden med sina europeiska partners, vill uttrycka sin oro så att Photonics fortfarande är ett tema i sig och en prioritet för Europa.

För detta ändamål skulle starkt stöd i form av ett e-postmeddelande som stöder PhotonicSweden från alla fotonikintressenter (universitet, institut och industri) hjälpa oss i vårt tillvägagångssätt.

Du kan stödja denna ”framställan” genom att skicka ett mail till PhotonicSweden adresserat till petra@photonicsweden.org och säga att du godkänner och stöder brevet.

___________________________________________________________________

Date:
Name:
Organisation:

___________________________________________________________________

Download document here: Appeal for retaining photonics as a separate KET in the EU

Download letter here: PhotonicSweden_Appeal-Letter to EU_v31

By |2018-10-10T11:10:52+00:00oktober 9th, 2018|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Appeal for retaining photonics as a separate KET in the EU